Blagoevgrad Vocational High School Ichko Boychev / Благоевградска професионална гимназия “Ичко Бойчев”

Blagoevgrad Vocational High School Ichko Boychev

Благоевградска професионална гимназия “Ичко Бойчев”

Address / Адрес: 2700, Blagoevgrad, 56 Todor Alexandrov Street / 2700, Благоевград, ул.”Тодор Александров” №56         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Специалности: Компютърна техника и технологии; Автомобилна мехатроника; Електрообзавеждане на производството; Машини и системи с цифрово-програмно управление (ЦПУ) – дуална форма