A.S.Popov Vocational School of Electrical Engineering – Devin / Професионална гимназия по електротехника “А. С. Попов” – Девин

A.S.Popov Vocational School of Electrical Engineering – Devin 

Професионална гимназия по електротехника “А. С. Попов” – Девин

Address / Адрес: 4800, Devin, 3 Vasil Levski Str. / 4800, Девин, ул. “Васил Левски” №3         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

Специалности: Компютърна техника и технологи; Бизнес администрация; Организация на хотелиерството; Икономика и мениджмънт