Acad. N. D. Zelinsky Vocational High School of Chemical Technology – Burgas / Професионална гимназия по химични технологии “Акад. Н. Д. Зелинский” – Бургас

Acad. N. D. Zelinsky Vocational High School of Chemical Technology – Burgas 

Професионална гимназия по химични технологии “Акад. Н. Д. Зелинский” – Бургас

Address / Адрес: 8008, Burgas, Izgrev complex (next to bl. 53) / 8008, Бургас, к-с Изгрев (до бл. 53)         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; ТЕХНИКА; ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Специалности: Системно програмиране; Икономическа информатика; Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти; Екология и опазване на околната среда; Електронна търговия;