Acad. Sergey P. Korolev Vocational High School – Dupnitsa / Професионална гимназия “Акад. Сергей П. Корольов”- Дупница

Acad. Sergey P. Korolev Vocational High School – Dupnitsa 

Професионална гимназия “Акад. Сергей П. Корольов”- Дупница

Address / Адрес: 2600, Dupnitsa, 70 Orlinska Street / 2600, Дупница, ул. “Орлинска” №70         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; ТЕХНИКА

Специалности: Машини и съоръжения в химическата и хранително вкусовата промишленост; Икономическа информатика с разширено изучаване на английски език; Електрообзавеждане на производството; Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна