Academician Nedelcho Nedelchev Vocational High School of Hospitality and Tourism – Sliven / Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм “Академик Неделчо Неделчев” – Сливен

Academician Nedelcho Nedelchev Vocational High School of Hospitality and Tourism – Sliven

Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм “Академик Неделчо Неделчев” – Сливен

Address / Адрес: 8800, Sliven, 1 Velikoknyazheska Str. / 8800, Сливен, ул. “Великокняжеска” №1         Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Професии: Хотелиер; Ресторантьор; Готвач; Хлебар – сладкар; Организатор на туристическа агентска дейност; Администратор в хотелиерството

Специалности: Организация на хотелиерството – с интензивно изучаване на чужд език; Кетъринг, с разширено изучаване на чужд език; Кетъринг, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език; Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения, с разширено изучаване на чужд език; Производство на кулинарни изделия и напитки, с разширено изучаване на чужд език; Организация на хотелиерството; Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения; Организация на туризма и свободното време; Организация на обслужването в хотелиерството; Производство на хляб и хлебни изделия