Akademie hotelnictví a cestovního ruchu – Hotelová škola Plzeň Skvrňany / Academy of Hotel Management and Tourism – Hotel School Pilsen Skvrnany

Akademie hotelnictví a cestovního ruchu – Hotelová škola Plzeň Skvrňany 

Academy of Hotel Management and Tourism – Hotel School Pilsen Skvrnany

Adresa / Address: Nade Mží 1, 318 00, Plzeň         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: BUSINESS MANAGEMENT A SPRÁVA; ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY / BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION; CUSTOMER SERVICES