Akademie řemesel Praha – Střední škola technická / Academy of Crafts Prague – Technical High School

Akademie řemesel Praha – Střední škola technická

Academy of Crafts Prague – Technical High School

Adresa / Address: Zelený pruh 1294/52, 147 08, Praha 4 – Krč         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: TECHNIKA; VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ / BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION; CUSTOMER SERVICES