Aleko Konstantinov Svishtov Vocational High School – Svishtov / Свищовска професионална гимназия “Алеко Константинов” – Свищов

Aleko Konstantinov Svishtov Vocational High School – Svishtov

Свищовска професионална гимназия “Алеко Константинов” – Свищов

Address / Адрес: 5250, Svishtov, 19 Iskar Str. / 5250, Свищов, ул. “Искър” №19         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА /ТУРИЗЪМ, СПОРТ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА/

Професии: Готвач; Ресторантьор; Моделиер-технолог на облекло; Оператор в производството на облекло; Техник по транспортна техника; Техник на компютърни системи; Техник на енергийни съоръжения и инсталации; Строител-монтажник; Строител; Електромонтьор; Техник-технолог в дървообработването