Aleko Konstantinov Vocational High School – Mezdra / Професионална гимназия “Алеко Константинов” – Мездра

Aleko Konstantinov Vocational High School – Mezdra 

Професионална гимназия “Алеко Константинов” – Мездра

Address / Адрес: 3100, Mezdra, 31 Georgi Kirkov Str. / 3100, Мездра, ул. “Георги Кирков” №31         Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА /ТУРИЗЪМ, СПОРТ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА/; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Специалности: Малък и среден бизнес; Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечение; Кетъринг