Aleko Konstantinov Vocational High School of Economics and Tourism – Velingrad / Професионална гимназия по икономика и туризъм “Алеко Константинов” – Велинград

Aleko Konstantinov Vocational High School of Economics and Tourism – Velingrad

Професионална гимназия по икономика и туризъм “Алеко Константинов” – Велинград

Address / Адрес: 4600, Velingrad, 49 Saedinenie Blvd. / 4600, Велинград, бул. “Съединение” №49         Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА; ИНФОРМАТИКА;

Специалности: Кетъринг; Бизнес – администрация; Организация на обслужването в хотелиерството; Организация на туризма и свободното време; Производство на кулинарни изделия и напитки; Икономическа информатика; Оперативно счетоводство; Икономика и мениджмънт; Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения