Aleko Konstantinov Vocational High School of Tourism – Pleven /Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” – Плевен/

Aleko Konstantinov Vocational High School of Tourism – Pleven

Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” – Плевен/

Address / Адрес: 5802, Pleven, 100 Storgozia quarter / 5802, Плевен, ж.к. “Сторгозия” №100         Map

Област на образование: ИЗКУСТВА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА; ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ; СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Специалности: Рекламна графика; Организация на туризма и свободното време; Екскурзоводско обслужване; Организация на хотелиерството; Организация на обслужването в хотелиерството; Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове; Социална работа с деца и семейства в риск