Aleko Konstantinov Vocational School of Economics – Kardzhali /Професионална гимназия по икономика “Алеко Константинов” – Кърджали

Aleko Konstantinov Vocational School of Economics – Kardzhali

Професионална гимназия по икономика “Алеко Константинов” – Кърджали

Address / Адрес: 6602, Kardzhali, Veselchane quarter / 6602, Кърджали, кв. “Веселчане”         Map

Област на образование: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; ИНФОРМАТИКА

Специалности: Икономическа информатика; Оперативно счетоводство; Банково дело