Aleksandar Stepanovich Popov High school of Electronics – Veliko Tarnovo / Професионална гимназия по електроника “Александър Степанович Попов” – Велико Търново

Aleksandar Stepanovich Popov High school of Electronics – Veliko Tarnovo 

Професионална гимназия по електроника “Александър Степанович Попов” – Велико Търново

Address / Адрес: 5002, Veliko Tarnovo, 2 Nikola Ginev Str. / 5002, Велико Търново, ул. „Никола Гинев” №2         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Специалности: Компютърна техника и технологии; Електрообзавеждане на транспортна техника