Ana May Professional School of Clothing – Plovdiv /Професионална гимназия по облекло “Ана Май” – Пловдив

Ana May Professional School of Clothing – Plovdiv

Професионална гимназия по облекло “Ана Май” – Пловдив

Address / Адрес: 4000, Plovdiv, 8 Lady Strangford Street / 4000, Пловдив, ул. “Леди Странгфорд” №8         Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; ИЗКУСТВА

Специалности: Организация и технология на фризьорските услуги; Организация и технология на козметичните услуги; Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил; Моден дизайн; Козметика; Фризьорство