Angel Popov Vocational High School of Civil Engineering, Architecture and Geodesy – Veliko Tarnovo / Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Ангел Попов” – Велико Търново

Angel Popov Vocational High School of Civil Engineering, Architecture and Geodesy – Veliko Tarnovo 

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Ангел Попов” – Велико Търново 

Address / Адрес: 5002, Veliko Tarnovo, 21 Nikola Gabrovski Str. / 5002, Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №21         Map

Област на образование: АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО; ИЗКУСТВА; СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Специалности: Строителство и архитектура; Транспортно строителство; Геодезия; Водно строителство; Интериорен дизайн; Парково строителство; Производство на мебели; Архитектурна реставрация