Arch. Kamen Petkov Vocational High School of Architecture, Civil Engineering and Geodesy – Plovdiv / Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия “Арх.Камен Петков” – Пловдив

Arch. Kamen Petkov Vocational High School of Architecture, Civil Engineering and Geodesy – Plovdiv

Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия “Арх.Камен Петков” – Пловдив

Address / Адрес: 4017, Plovdiv, 13 Arch. Kamen Petkov Str. / 4017, Пловдив, ул. “Арх.Камен Петков” №3         Map

Област на образование: АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Специалности: Архитектурна реставрация; Строителство и архитектура; Геодезия; Транспортно строителство; Парково строителство и озеленяване; Брокер на недвижими имоти; Водно строителство