Arch. Kamen Petkov Vocational High School of Leather Products and Textiles – Plovdiv / Професионална гимназия по кожени изделия и текстил “Д-р Иван Богоров” – Пловдив

Arch. Kamen Petkov Vocational High School of Leather Products and Textiles – Plovdiv 

Професионална гимназия по кожени изделия и текстил “Д-р Иван Богоров” – Пловдив

Address / Адрес: 4003, Plovdiv, 16 Nikola Belovezhdov Street / 4003, Пловдив, ул. “Никола Беловеждов” №16         Map

Област на образование: ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

Специалности: Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия; Фризьорство; Конструиране, моделиране и технология на коженогалантерийни изделия; Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия; Бутикови облекла