Architect Georgi Kozarov Sliven Vocational High School of Civil Engineering and Geodesy – Sliven / Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия “Арх. Георги Козаров” – Сливен

Architect Georgi Kozarov Sliven Vocational High School of Civil Engineering and Geodesy – Sliven 

Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия “Арх. Георги Козаров” – Сливен

Address / Адрес: 8800, Sliven, 1 Roza Street / 8800, Сливен, ул. “Роза” №1         Map

Област на образование: АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО

Професии: Строителен техник; Геодезист; Строител-монтажник

Специалности: Строителство и архитектура; Геодезия; Изолации в строителството