Architect Yordan Milanov Vocational High School of Engineering and Construction – Pernik / Професионална гимназия по техника и строителство “Арх. Йордан Миланов” – Перник

Architect Yordan Milanov Vocational High School of Engineering and Construction – Pernik 

Професионална гимназия по техника и строителство “Арх. Йордан Миланов” – Перник

Address / Адрес: 2303, Pernik, Moshino, Mladen Stoyanov str. / 2303, Перник, кв. Мошино, ул. “Младен Стоянов”         Map

Област на образование: ИЗКУСТВА; АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО; СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО; ТЕХНИКА

Специалности: Интериорен дизайн; Строителство и архитектура; Компютърна графика; Парково строителство и озеленяване; Електрически инсталации