Atanas Burov Secondary Vocational School of Economics, Administration and Service – Silistra /Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги “Атанас Буров” – Силистра

Atanas Burov Secondary Vocational School of Economics, Administration and Service – Silistra

Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги “Атанас Буров” – Силистра

Address / Адрес: 7500, Silistra, 121 Makedonia Street / 7500, Силистра, ул. “Македония” №121         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

Специалности: Икономическа информатика с разширено изучаване на английски език; Електронна търговия с разширено изучаване на английски език; Ресторантьор с разширено изучаване на английски език