Atanas Tsonev Burov Vocational High School of Industrial Technologies – Ruse / Професионална гимназия по промишлени технологии “Атанас Цонев Буров” – Русе

Atanas Tsonev Burov Vocational High School of Industrial Technologies – Ruse

Професионална гимназия по промишлени технологии “Атанас Цонев Буров” – Русе

Address / Адрес: 7000, Ruse, 11 Tsar Kaloyan Street / 7000, Русе, ул.”Цар Калоян” №11         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; ИЗКУСТВА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА; СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Специалности: Измервателна и организационна техника; Промишлена естетика и дизайн; Газова техника; Топлотехника; Промишлен дизайн; Мехатроника; Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения; Машини и съоръжения за заваряване; Помощник- възпитател в отглежда; Машини и системи с ЦПУ