Boleslavská soukromá střední škola a základní škola / Boleslav Private High School and Elementary School

Boleslavská soukromá střední škola a základní škola

Boleslav Private High School and Elementary School 

Adresa / Address: Viničná 463, 293 01, Mladá Boleslav         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY / CUSTOMER SERVICES