Bulprogres Private Vocational School of Economics, Tourism and Informatics – Sofia / Частна професионална гимназия по икономика, туризъм и информатика “Булпрогрес” – София

Bulprogres Private Vocational School of Economics, Tourism and Informatics – Sofia 

Частна професионална гимназия по икономика, туризъм и информатика “Булпрогрес” – София

Address / Адрес: 1373, Sofia, Krasna Polyana district, 13 Suhodolska Str. / 1373, София, район Красна поляна, ул. “Суходолска” №13         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

Специалности: Икономическа информатика; Оперативно счетоводство; Организация на хотелиерството; Спортно-туристическа дейност