Captain Petko Voivoda Vocational High School of Electrical Engineering and Electronics – Kardzhali / Професионална гимназия по електротехника и електроника “Капитан Петко войвода” – Kърджали

Captain Petko Voivoda Vocational High School of Electrical Engineering and Electronics – Kardzhali 

Професионална гимназия по електротехника и електроника “Капитан Петко войвода” – Kърджали

Address / Адрес: 6600, Kardzhali, 5 Mara Mihailova Street / 6600, Кърджали, ул. “Мара Михайлова” №5         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Специалности: Електрообзавеждане на производството (дуална система на обучение); Електрообзавеждане на транспортна техника; Компютърна техника и технологии (разширено изучаване на английски език)