Dimitar Hadzhivasilev Professional State Trade High School – Svishtov / Професионална държавна търговска гимназия “Димитър Хадживасилев” – Свищов

Dimitar Hadzhivasilev Professional State Trade High School – Svishtov 

Професионална държавна търговска гимназия “Димитър Хадживасилев” – Свищов

Address / Адрес: 5250, Svishtov, 11 Dimitar Hadzhivasilev Str. / 5250, Свищов, ул. “Димитър Хадживасилев” №11         Map

Област на образование: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; ИНФОРМАТИКА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА /ТУРИЗЪМ, СПОРТ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА/; ТРАНСПОРТ

Специалности: Системно прогремиране; Спедиция, транспортна и складова логистина; Електронна търговия; Организация на туризма и свободното време; Икономическа информатика; Бизнес администрация; Малък и среден бизнес