Dimitar Marinov Vocational High School – Vulchedrum / Професионална Гимназия “Димитър Маринов” – Вълчедръм

Vasil Levski Vocational High School of Civil Engineering, Architecture and Geodesy – Blagoevgrad

 

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Васил Левски” – Благоевград

Address / Адрес: 2700, Blagoevgrad, 56 Todor Alexandrov Street / 2700, Благоевград, ул.”Тодор Александров” №56         Map

Област на образование: СОЦИАЛНИ УСЛУГИ; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА;

Специалности: Подпомагане на възрастни; Производство на кулинарни изделия и напитки;