Dimitar Talev Neurokop Vocational High School – Gotse Delchev / Неврокопска професионална гимназия “Димитър Талев” – Гоце Делчев

Dimitar Talev Neurokop Vocational High School – Gotse Delchev

Неврокопска професионална гимназия “Димитър Талев” – Гоце Делчев 

Address / Адрес: 2900, Gotse Delchev, 36 Gotse Delchev Blvd. / 2900, Гоце Делчев, бул. “Гоце Делчев” №36         Map

Област на образование: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; ИНФОРМАТИКА; ТЕХНИКА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА /ТУРИЗЪМ, СПОРТ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА/

Професии: Организатор на туристическа агентска дейност; Оперативен счетоводител; Моделиер – технолог на облекло; Техник на компютърни системи; Електротехник