Dimitraki Hadjitoshin Vocational High School – Vratsa / Професионална гимназия “Димитраки Хаджитошин” – Враца

Dimitraki Hadjitoshin Vocational High School – Vratsa 

Професионална гимназия “Димитраки Хаджитошин” – Враца

Address / Адрес: 3000, Vratsa, 14 Setri Hadjikrustevi Str / 3000, Враца, ул. “Сетри Хаджикръстеви” №14         Map

Област на образование: АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА /ТУРИЗЪМ, СПОРТ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА/

Специалности: Геодезия; Строителство и архитектура; Вътрешни облицовки и настилки; Фризьорство; Производство но облекло от текстил; Дограма и стъклопоставяне; Изолации в строителството