Dmitry Ivanovich Mendeleev Vocational School of Nutrition and Agriculture – Lom / Професионална гимназия по хранене и земеделие “Дмитрий Иванович Менделеев” – Лом

Dmitry Ivanovich Mendeleev Vocational School of Nutrition and Agriculture – Lom 

Професионална гимназия по хранене и земеделие “Дмитрий Иванович Менделеев” – Лом

Address / Адрес: 3600, Lom, 148 Slavyanska Street / 3600, Лом, ул. “Славянска” №148         Map

Област на образование: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

Професии: Търговски представител; Ресторантьор

Специалности: Търговия на едро и дребно; Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения