Dr. Vasil Beron Vocational High School of Tourism – Veliko Tarnovo / Професионална гимназия по туризъм “Д-р Васил Берон” – Велико Търново

Dr. Vasil Beron Vocational High School of Tourism – Veliko Tarnovo 

Професионална гимназия по туризъм “Д-р Васил Берон” – Велико Търново

Address / Адрес: 5000, Veliko Tarnovo, 10 Tsanko Tserkovski Str. / 5000, Велико Търново, ул. “Цанко Церковски” №10         Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА /ТУРИЗЪМ, СПОРТ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА/

Специалности: Администратор в хотелиерството; Кетъринг; Организация на туризма и свободното време/ Екскурзоводство; Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечени; Организация на хотелиерството; Туристическа анимация; Производство на кулинарни изделия и напитки; Търговия на едро и дребно