Elisaveta Bagryanа Vocational School of Clothing – Byala Slatina / Професионална гимназия по облекло “Елисавета Багряна” – Бяла Слатина

Elisaveta Bagryanа Vocational School of Clothing – Byala Slatina 

Професионална гимназия по облекло “Елисавета Багряна” – Бяла Слатина

Address / Адрес: 3200, Byala Slatina, 28th quarter, 18 Maritsa Str. / 3200, Бяла Слатина, кв. 28, ул. “Марица” №18         Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА /ТУРИЗЪМ, СПОРТ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА/; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Специалности: Кетъринг; Производство и обслужване на завадения за хранене и развлечение; Производство на облекло от текстил