Eng. Nedyo Ranchev Vocational high school in construction and woodworking – Stara Zagora / Професионална гимназия по строителство и дървообработване “Инж. Недьо Ранчев” – Стара Загора

Eng. Nedyo Ranchev Vocational high school in construction and woodworking – Stara Zagora

Професионална гимназия по строителство и дървообработване “Инж. Недьо Ранчев” – Стара Загора

Address / Адрес: 6000, Stara Zagora, 38 Musala Street / 6000, Стара Загора, ул. “Мусала” №38         Map

Област на образование: АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО

Специалности: Армировки и бетон; Външни облицовки и настилки; Мебелно производство