Eurostandard Private Vocational High School – Sofia / Частна професионална гимназия “Евростандарт” – София

Eurostandard Private Vocational High School – Sofia 

Частна професионална гимназия “Евростандарт” – София

Address / Адрес: 1303, Sofia, Vazrazhdane district, 148 Slivnitsa Blvd. / 1303, София, район Възраждане, бул. “Сливница” №148         Map

Област на образование: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; ИЗКУСТВА

Специалности: Икономика и мениджмънт; Банково дело; Графичен дизайн; Компютърна графика