Evlogiy Georgiev Vocational High School of Production Technologies – Silistra / Професионална гимназия по производствени технологии “Евлогий Георгиев” – Силистра

Evlogiy Georgiev Vocational High School of Production Technologies – Silistra

Професионална гимназия по производствени технологии “Евлогий Георгиев” – Силистра

Address / Адрес: 7500, Silistra, 57 7th of September Street /7500, Силистра, ул. “7-ми септември” №57         Map

Област на образование: ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА; ТЕХНИКА

Специалности: Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки; Екология и опазване на околната среда; Промишлена естетика и дизайн; Мебелно производство; Технология на фармацевтични и парфюмерийно – козметични продукти