Financování life sciences v ČR: Shrnutí

Čtyři měsíce si týden co týden skupina nadšenců vyměňuje bezpočet e-mailů a telefonátů, aby pro vědeckou komunitu podrobně a přesně popsala dostupné zdroje financování a podstatu jednotlivých grantových programů a výzev. Základní přehled doplňujeme o inspirativní příběhy konkrétních výzkumníků. Stávající podporu české vědy se snažíme zachytit v evropském kontextu. Chceme, aby se v České republice kumulovala vědecká excelence, aby ČR byla výraznou hybnou silou evropského výzkumného prostoru (European Research Area, ERA). Naším cílem je usnadnit výzkumníkům dlouhodobé plánování kariéry a zvýšit jejich zapojení do mezinárodních projektů. Snad tento unikátní seriál bude pro vědeckou komunitu užitečný, přínosný a motivující. Tady je rekapitulace všech dílů s perspektivou dalšího vývoje.

Zdroj / Source: vedavyzkum.cz