Forestry Vocational School – Berkovitsa / Лесотехническа професионална гимназия – Берковица

Forestry Vocational School – Berkovitsa 

Лесотехническа професионална гимназия – Берковица

Address / Адрес: 3500, Berkovitsa, 2 Kaleto Street / 3500, Берковица, ул. “Калето” №2         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Специалности: Механизация на горското стопанство; Горско и ловно стопанство