General Vladimir Zaimov Vocational High School – Sopot / Професионална гимназия “Генерал Владимир Заимов” – Сопот

General Vladimir Zaimov Vocational High School – Sopot 

Професионална гимназия “Генерал Владимир Заимов” – Сопот 

Address / Адрес: 4330, Sopot, 1 Ivan Vazov Blvd. / 4330, Сопот, бул. “Иван Вазов” №1         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; ТЕХНИКА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Специалности: Системно програмиране; Приложно програмиране; Мехатроника; Организация на туризма и свободното време; Електронна търговия; Измервателна и организационна техника; Производство на хляб и хлебни изделия; Производство на кулинарни изделия и напитки