George McGahan Vocational School of Transportation systems – Sofia / Професионална гимназия по транспорт “Макгахан” – София

George McGahan Vocational School of Transportation systems – Sofia

Професионална гимназия по транспорт “Макгахан” – София

Address / Адрес: 1505, Sofia, 15 Kademlia Str. /1505, София, ул. “Кадемлия” №15        Map

Област на образование: ТЕХНИКА; ТРАНСПОРТ

Професии: Електротехник; Техник по транспортна техника; Авиационен техник; Спедитор – логистик

Специалности: Автотранспортна техника; Електрообзавеждане на транспортна техника; Електрообзавеждане на транспортна техника; Ремонт на летателни апарати; Спедиция, транспортна и складова логистика