Georgi Sava Rakovski Vocational High School – Kostenets / Професионална гимназия “Георги Сава Раковски” – Костенец

Georgi Sava Rakovski Vocational High School – Kostenets 

Професионална гимназия “Георги Сава Раковски” – Костенец

Address / Адрес: 2030 Kostenets, 5 St. St. Cyril and Methodius Street / 2030 Костенец, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” №5         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Професии: Техник по транспортна техника; Организатор на туристическа агентска дейност; Машинен монтьор; Оператор в произвоството на облекло