Georgi Sava Rakovski Vocational High School of Electronics and Technology – Stara Zagora / Професионална гимназия по електроника и технологии “Г. С. Раковски” – Стара Загора

Georgi Sava Rakovski Vocational High School of Electronics and Technology – Stara Zagora

Професионална гимназия по електроника и технологии “Г. С. Раковски” – Стара Загора

Address / Адрес: 6000, Stara Zagora, 185 General Stoletov Street / 6000, Стара Загора, ул. “Г. Столетов” №185         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Специалности: Електроенергетика; Електрообзавеждане на производството; Мехатроника