Georgi Sava Rakovski Vocational High School of Lifting, Construction and Transport Equipment – Pleven / Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника “Г. С. Раковски” – Плевен

Georgi Sava Rakovski Vocational High School of Lifting, Construction and Transport Equipment – Pleven

Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника “Г. С. Раковски” – Плевен

Address / Адрес: 5800, Pleven, Storgozia / 5800, Плевен, ж.к. “Сторгозия”         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Професии: Техник по транспортна техника; Техник по подемно – транспортна техника

Специалности: Пътностроителна техника; Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства