Georgi Stoykov Rakovski Vocational High School of Economics – Yambol / Професионална гимназия по икономика “Георги Стойков Раковски” – Ямбол

Georgi Stoykov Rakovski Vocational High School of Economics – Yambol 

Професионална гимназия по икономика “Георги Стойков Раковски” – Ямбол

Address / Адрес: 8600, Yambol, 4 Pirin Street / 8600, Ямбол, ул. “Пирин” №4         Map

Област на образование: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; ИНФОРМАТИКА

Специалности: Митническа и данъчна администрация; Икономическа информатика; Оперативно счетоводство; Банково дело; Икономическо информационно осигуряване; Икономика и мениджмънт; Митническо и данъчно обслужванe; Електронна търговия