Grupul Şcolar Agricol Vasile Adamachi Iași / Vasile Adamachi Agricultural School Group Iași

Grupul Şcolar Agricol Vasile Adamachi Iași

Vasile Adamachi Agricultural School Group Iași

Adresă / Address: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 41, Iași         Map

Domeniul de Educație/ Field of education: AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT, AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES