Hristo Botev Plovdiv High School of Interior Architecture and Woodworking – Plovdiv / Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване “Христо Ботев” – Пловдив

Hristo Botev Plovdiv High School of Interior Architecture and Woodworking – Plovdiv

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване “Христо Ботев” – Пловдив

Address / Адрес: 4000, Plovdiv, 70 Gladstone Street / 4000, Пловдив, ул. “Гладстон” №70         Map

Област на образование: ИЗКУСТВА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Специалности: Интериорен дизайн; Полиграфия; Мебелно производство; Реставрация на стилни мебели и дограма; Дърворезбарство; Производство на тапицирани изделия