Hristo Botev Vocational High School – Dolna Banya / Професионална гимназия “Христо Ботев” – Долна Баня

Hristo Botev Vocational High School – Dolna Banya

Професионална гимназия “Христо Ботев” – Долна Баня

Address / Адрес: 2040, Dolna Banya, 113 Targovska Str. / ‎2040, Долна баня, ул. “Търговска” №113         Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Специалности: Производство на кулинарни изделия и напитки; Обслужване на заведения в общественото хранене; Производство на облекло от текстил; Производство на мебели; Горско стопанство и дърводобив