Hristo Botev Vocational High School of Agriculture and Economics – Svilengrad / Професионална гимназия по селско стопанство и икономика “Христо Ботев” – Свиленград

Hristo Botev Vocational High School of Agriculture and Economics – Svilengrad

Професионална гимназия по селско стопанство и икономика “Христо Ботев” – Свиленград

Address / Адрес: 6500, Svilengrad, 13 Alexander Stamboliyski Street / 6500, Свиленград, ул. “Александър Стамболийски” №13         Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА; ИНФОРМАТИКА; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Специалности: Организация на хотелиерството; Икономическа информатика; Малък и среден бизнес; Механизация на селското стопанство