Hristo Botev Vocational High School of Energy and Mining Industry – Pernik / Професионална гимназия по енергетика и минна промишленост “Христо Ботев” – Перник

Hristo Botev Vocational High School of Energy and Mining Industry – Pernik 

Професионална гимназия по енергетика и минна промишленост “Христо Ботев” – Перник

Address / Адрес: 2302, Pernik, 10 Silistra Street / 2302, Перник, ул. “Силистра” №10         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Специалности: Компютърна техника и технологии; Телекомуникационни системи; Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна; Автотранспортна техника