Hristo Botev Vocational High School of Engineering and Technology – Smolyan / Професионална гимназия по техника и технологии “Христо Ботев” – Смолян

Hristo Botev Vocational High School of Engineering and Technology – Smolyan

Професионална гимназия по техника и технологии “Христо Ботев” – Смолян

Address / Адрес: 4701, Smolyan, 13 Trakia Street / 4701, Смолян, ул. “Тракия” №13         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; ТЕХНИКА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Специалности: Приложно програмиране; Kомпютърна техника и технологии; Kомпютърни мрежи; Автотранспортна техника; Електрообзавеждане на производството; Шивачество