Hristo Boyadzhiev Vocational High School of Clothing and Textiles – Pleven /Професионална гимназия по облекло и текстил “Христо Бояджиев” – Плевен

Hristo Boyadzhiev Vocational High School of Clothing and Textiles – Pleven

Професионална гимназия по облекло и текстил “Христо Бояджиев” – Плевен

Address / Адрес: 5800, Pleven, 21 D. Konstantinov Str. / 5800, Плевен, ул. “Д. Константинов” №21         Map

Област на образование: ТЕХННИКА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Професии: Машинен техник; Оператор в производството на облекло; Фризьор; Сътрудник в малък и среден бизнес

Специалности: Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост; Производство на облекло от текстил; Фризьорство; Малък и среден бизнес