Hristo Smirnenski Vocational High School of Mechanical and Electrical Engineering – Knezha / Професионална гимназия по механоелектротехника “Христо Смирненски” – Кнежа

Hristo Smirnenski Vocational High School of Mechanical and Electrical Engineering – Knezha 

Професионална гимназия по механоелектротехника “Христо Смирненски” – Кнежа

Address / Адрес: 5835, Knezha, 5 Marin Boev Str. / 5835, Кнежа, ул. “Марин Боев” №5         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Професии: Машинен монтьор; Електромонтьор; Сътрудник в малък и среден бизнес

Специалности: Металообработващи машини; Електрически инсталации – дуална форма; Малък и среден бизнес с изучаване на чужд език – Английски и Руски език